La CBL-ACP participe à la mission économique belge en Côte d’Ivoire au sein d’une délégation de 85 sociétés belges

Het CBL-ACP neemt deel aan de Belgisch economische missie naar Ivoorkust als onderdeel van een delegatie van 85 Belgische bedrijven.