CBL-ACP IS EVOLVING

La CBL-ACP est ravie de vous informer du changement du passage de son statut en AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif). Ce changement de statut permettra à la Chambre de se réorganiser et de s’adapter aux besoins évolutifs de ses membres.

 __________________

CBL-ACP is pleased to inform you about the change of its status to AISBL (Association Internationale Sans But Lucratif). This transition will allow the Chamber to restructure and adapt to the evolving needs of its members.

 __________________

CBL-ACP is verheugd u op de hoogte te kunnen stellen van de wijziging van haar status in een IVZW (Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk). Deze statuswijziging zal de Kamer in staat stellen zich te reorganiseren en aan te passen aan de veranderende behoeften van haar leden.

” This new organization will consolidate the internal pole of the chamber, and will allow the internationalization of the activity by further developing the external pole. This will also enhance the commercial activity of the chamber.”

Pierre Beretze
Member of the Board of directors